Význam cvičení

  • V kojeneckém období se dítě učí zejména díky svým smyslům a pohybům. Později ho již vlastní pohyb nezajímá. Proto je důležité využít přirozené motivace dítěte k pohybu a správně ho rozvíjet ve všech psychomotorických dovednostech.
  • Cvičení vede k lepšímu vzájemnému porozumění mezi dítětem a rodičem (Rodič získá potřebné dovednosti pro rozvoj dítěte, cítí se jistější a tím se cítí jistější i dítě).
  • Dítě lépe prospívá, je spokojenější, lépe jí, spí a komunikuje.
  • Často si lidé myslí, že cvičit s kojencem a všeobecně ho rozvíjet je zbytečné, protože takhle malé dítě přeci ničemu nerozumí. To ale není vůbec pravda. Již po porodu je dítě schopno navázat sociální kontakt s rodiči (má otevřené oči, a je chvíli bdělé), od 2. měcíce se učí pomocí rituálů, brzy chápe příčiny a následky svého chování, v 8. měsíci využívá svého chování k dosažení prostředků, které chce a v 10. měsíci již rozumí všemu, co mu říkáte.