Kurzy

1. Skupinové uzavřené kurzy

 

a) Cvičení rodičů s kojenci

Od září 2017 začínají nové kurzy cvičení rodičů s kojenci pro děti 2 – 8 měsíců (nelezoucí děti) a 8 – 15 měsíců (samostatně nechodící děti). V případě zájmu lze jeden kurz rozdělit na dva podle věku dětí.

Jak lekce probíhá?

 

 • Lekce trvá 45 minut ve skupině maximálně 8 dětí.
 • Lekce je přizpůsobena věku a vyspělosti dětí, samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.
 • Lekce je rozdělena na tyto části: úvodní zahřátí, cvičení s rodiči ve stoje, nácvik pohybového vývoje (vzpřímení, lezení,…), overball či gymball, odpočinek (škádlivky), hlavní část (každou hodinu jiná, zameřená na všestranný rozvoj dítěte ), závěrečné uvolnění.
 • Hlavní částí bude nácvik správného zacházení s dítětem.
 • Neni důležité jak rychle dítě zvládne dané dovednosti, ale jak kvalitně. Navíc musí být dané dovednosti ve správné posloupnosti (vzpřímení, otáčení, lezení, sed, samostatný stoj).
 • Upřednostňuji kvalitu před kvantitou, proto se u každé činnosti dozvíte nejen jak ji máte dělat, ale hlavně proč ji máte dělat. Na jednotlivé činnosti je vždy dostatek času, vše si sami vyzkoušíte. Jste to totiž hlavně vy, rodiče, kdo s dítětem trávíte nejvíce času, mnohokrát denně s ním manipulujete a vše, co se v lekcích naučíte, byste pak měli aplikovat do každodenních činností s dítětem.
 • Zaměříme se na všechny dovednosti, které by mělo dítě zvládnout v daném věku zejména v oblasti jemné a hrubé motoriky, rozumového a sociálního vývoje a dále v tělesné, hudební, pracovní a výtvarné činnosti.

Kde?

 

V Rodinném centru Madlenka, Piaristická 22/8, České Budějovice, v 1. patře. V budově je výtah. Součástí centra je kavárna a dětská herna.

 

Co je cílem?

 

Předat rodičům náměty a informace na přiměřenou činnost s dětmi, která vede ke všestrannému a zdravému vývoji dítěte.

 

Co se společně se naučíme?

 

 • Jak správně minupulovat s kojencem dle metody E. Kiedroňové.
 • Jaké dovednosti má dítě zvládnout ve svém věku.
 • Jak dítěti nabídnout přiměřené aktivity v době bdění, jaký je význam rituálů a režimu.
 • Jak dítěti nabídnout kvalitní podmínky k odpočinku.
 • Jaký je význam péřové peřinky v době spaní i aktivity.
 • Co dělat, když dítě často pláče, málo spí, málo jí a bolí ho bříško.
 • Co dělat, když dítě nezvládlo první a druhé vzpřímení, otáčení ze zad na bříško a zpět, dlouho se plazí, má slabé břišní svaly, je asymetrické.

 

Uzavřené kurzy 1400 Kč/10 lekcí. Sleva na následující kurz 200 Kč/kurz. Možnost náhrady jedné chybějící lekce. Individuální hodina 400 Kč.b) Kurz spokojené dítě

Kurz je určen pro těhotné ženy (v cca 6. až 9. měsíci) a jejich partnery či příbuzné (celkem pro max. čtyři dvojice)

 

Proč se začít vzdělávat již v těhotensví?

 

Protože máte dostatek času a klid připravit se

 • intuice je sice dobrá věc, ale na poradu se šéfem také nepůjdete nepřipraveni
 • v prvním roce života prožije dítě nejvíce fyzických a psychických změn
 • dítě nejvíc nosíte první půl rok
 • dítě musí během prvního roku získat základ pro správné vzpřímení a chůzi, dohlédněte na to, aby toto bylo kvalitní.
 • Lepší je řešit příčiny než následky.

 

 

Témata

 

Podmínky života před a po narození, potřeby dítěte v prvních měsících, význam denního režimu a rituálů, komunikace s dítětem, pláč, koupání, hygiena, spánek a oblékání, kojení, využití péřové peřinky a polštářku, manipulace s novorozencem I., psychomotorický vývoj dítěte, manipulace s novorozencem II.

 

Kde?

 

V Rodinném centru Madlenka, Piaristická 22/8, České Budějovice, v 1. patře. V budově je výtah. Součástí centra je kavárna a dětská herna.

 

Kdy?

 

Každé první úterý v měsíci ve večerních hodinách.

 

Cena

 

1600 Kč/pár nebo 1000 Kč/ těhotná žena. V ceně jsou zahrnuty materiály.

 

Výzam cvičení

 

 • Většina rodičů své děti nadevšechno miluje, ale jejich nevědomostí o správné manipulaci a výchově svým dětem bohužel ubližují (např. brzké vodění za ruce způsobuje zablokování d řeči). Proto je důležité vzdělávat se a dávat našim dětěm to nejlepší, co v dnešní době je.
 • V kojeneckém období se dítě učí zejména díky svým smyslům a pohybům. Později ho již vlastní pohyb nezajímá. Proto je důležité využít přirozené motivace dítěte k pohybu a správně ho rozvíjet ve všech psychomotorických dovednostech.
 • Cvičení vede k lepšímu vzájemnému porozumění mezi dítětem a rodičem (Rodič získá potřebné dovednosti pro rozvoj dítěte, cítí se jistější a tím se cítí jistější i dítě).
 • Dítě lépe prospívá, je spokojenější, lépe jí, spí a komunikuje.
 • Často si lidé myslí, že cvičit s kojencem a všeobecně ho rozvíjet je zbytečné, protože takhle malé dítě přeci ničemu nerozumí. To ale není vůbec pravda. Již po porodu je dítě schopno navázat sociální kontakt s rodiči (má otevřené oči, a je chvíli bdělé), od 2. měcíce se učí pomocí rituálů, brzy chápe příčiny a následky svého chování, v 8. měsíci využívá svého chování k dosažení prostředků, které chce a v 10. měsíci již rozumí všemu, co mu říkáte.2. Individuální konzultace

 

jsou určeny pro rodiče novorozenců a kojenců a pro těhotné ženy.

 • poradím, co dělat, pokud kojenec často pláče, málo jí, málo spí, prostě je celkově nespokojený
 • naučím vás správně manipulovat (zacházet) s kojencem
 • dozvíte se, jaký je význam péřové peřinky při aktivitě a spánku
 • dozvíte se informace o psychomotorickém vývoji kojence
 • předám vám náměty na denní činnosti s kojencem